Denní režim v mateřské škole Prušánecká 8, Brno

Náplň vychází ze ŠVP, ročního plánu školy a TVP, je založený na metodice programu „ZAČIT SPOLU“, ze které vycházíme a reagujeme na potřeby dětí.

S průběhem dne se rodiče podrobně již 4 rokem mohou seznámit jednak prostřednictvím ukázkové části v měsíci říjnu za účasti dětí, svojí aktivní účasti během roku. V měsíci červnu pořádáme edukativní dopoledne pro nové děti a rodiče od 10.00 do 11.30 1x týdně. V průběhu celého roku se s dětmi účastníme plaveckých kurzů.

6.45 - 9.00 hod

  • volné hry a činnosti v centrech aktivit
   volné hry námětové, didaktické, konstruktivní, pohybové a hudebně pohybové pracovní a výtvarné činnosti
   individuální práce s dětmi dle závěru individuálních plánů
   součástí je i osvěžení vhodným nápojem a ovocem od příchodu do MŠ
  • ranní cvičení cviky na správné držení těla, přirozená cvičení
   hudebně pohybové hry, osvojování pohybových dovedností
   rozvíjení tělesné zdatnosti s prvky jogy
  • ranní kruh – společné sdílení
   všichni účastníci ranního kruhu, učitelka, děti, rodiče, hosté, se usadí do tvaru kruhu - symbolu partnerství
   kruh stmeluje, nikdo není nadřazený ani podřízený
   děti se zde ranním rituálem, který si společně vytvářejí, pozdraví a sdělí všechno zajímavé
   společně pracují na tématu dne a plánují si svoji činnost
   samostatně se rozhodnou, jakou nabídku chtějí realizovat, za toto rozhodnutí později nesou zodpovědnost


9.00 - 9.30 hod

  • svačina
   po postupném ukončení činností v kruhu a hygieně si děti přechází na svačinu
   po ukončení svačiny postupně se zapojují do činností  


9.30 - 10.00 hod

  • hry a činnosti na dané téma v centrech
   veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování
   každý pracuje svým tempem, zároveň mají možnost pracovat v malých i větších skupinách
  • reflexní kruh
   po ukončení činností mají děti možnost zhodnotit a prezentovat svoji činnost před skupinou dětí
   možno i po pobytu venku tato část je důležitým prvkem sebereflexe, u dětí se rozvíjí slovní zásoba a kultivují se sociální vztahy, učitelka vždy v pozadí 


10.00 - 12.00 hod

  • pobyt venku
   děje se na školní zahradě a v okolí MŠ, možnosti uspořádání výletů
   pobyt venku umožňuje poznávat okolí, slouží k tělovýchovným aktivitám, poznávání přírody
   individuálním přístupem pedagogů napomáháme při nápravě řeči
   vycházky bývají obyčejné spojené s tématem dne, jsou součástí různých projektů, které plánuje třídní učitelka společně s dětmi, zde záleží na kreativitě učitelek 


12.00 - 14.45 hod

  • hygiena, oběd
   příprava na oběd
   společná chvíle u stolu
  • odpolední odpočinek a jeho alternativy
   odchod děti s polodenní docházkou domů
   poslech pohádky, individuální činnosti pro nespavé děti
   grafomotorika a další činnosti pro předškoláky
   keramická dílna, výuka hry na zobcovou flétnu

   herna BERUŠEK   keramika   St 13.00 - 14.30
   herna VEVEREK   keramika   Po 13.00 - 14.30
   herna VLAŠTOVEK   flétna   St 13.00 - 14.30


14.45 - 15.00 hod

  • svačina


15.00 - 16.15 hod

  • odpolední hry a činnost do odchodu domů
   děti se samostatně rozhodují a vybírají si činnost
   individuálním přístupem učitelka realizuje společné závěry z individuálního plánování
   v příznivých dnech co nejvíce využíváme pobytu na školní zahradě již od 15 hodin

 

Prohlédněte si jak vypadá den v naší mateřské školce v obraze

AKTUALITY

 JARNÍ BESÍDKA
VLAŠTOVEK proběhne
22.května 2018 od 16:00 hodin
zveme vás k jarnímu
posezení s pohádkou


 PLANETÁRIUM
u nás v MŠ v úterý 29.května 2018
od 8:00 hodin


 30.května 2018 jedeme na výlet
do Náměště nad Oslavou
za pohádkou "Princ Bajaja"
návrat do MŠ na oběd


 Zveme všechny děti a rodiče
na slavnostní
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
v úterý 12.června od 16:00 hodin
na školní zahradě


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
2.7.-4.7.2018   6:45-16:30
 9.7.-13.7.2018   6:45-16:30
16.7.-31.8.2018 bude MŠ uzavřena


PROVOZ MŠ
pro školní rok 2018/2019
začíná 3.9.2018

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci

SPONZOŘI

Staňte se sponzorem naší MŠ
Pokud se chcete stát naším sponzorem a být uveden zde, domluvte si schůzku s paní ředitelkou. tel.+420544210882