Vedoucí školní kuchyně: Renata Raffa

dotazy na telefonním čísle +420 736 626 370

 

Jídelníček

je k dispozici ke stažení zde.

 

 Školné platí děti 3 - 5 let .......................................................600,- Kč měsíčně

Cena stravného pro děti ve školním roce 2018/19

 • u dětí 3-6 letých .....................................................32,- Kč/den...........měsíčně 700,- Kč
 • u dětí s odkladem školní docházky.........................36,- Kč/den..........měsíčně  800,- Kč

 

Platba stravného se děje bezhotovostně do 15.dne v měsíci, podrobně viz. školní řád

 • BÚ 6862920297/0100
 • Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 2x ročně, k 31.1.2019 a k 31.8.2019 nebo během školního roku v případě ukončení školní docházky.

 

Přihlašování a odhlašování stravování

 • Podrobná pravidla viz. školní řád
 • Povinností rodičů je přihlásit dítě ke stravování po nemoci a to den před nástupem do MŠ do 13.00 hodin.!
 • Přihlašování nebo odhlašování ze školního stravování je možné 24 hodin předem.
 • Uzavírání stravování se děje vždy ve 13.00 hod
 • Aktualizaci docházky lze provést záznamem do sešitu v šatnách dětí nebo formou sms zprávy na mobilní telefon ŠK.
 • Neodhlášené obědy je možno první den odebrat do vlastních nádob od 11.00 hod do 11.30 hod u vchodu do školní kuchyně a další dny je nutné obědy odhlásit zákonným zástupcem dítěte
 • Pokud obědy nejsou odhlášeny další dny hradí zákonný zástupce cenu stravného v plné výši viz vyhláška č. 107/2005Sb., 107/2008Sb., č.463/2011Sb. o školním stravování.

 

Stravování dětí

Spotřeba potravin je měsíčně vyhodnocována podle spotřebního koše a je porovnávána s doporučenými denními dávkami pro děti a dospělé dle vyhlášky č.48/1993Sb.
Děti mají po celý den volně přístupné neslazené nápoje, od rána do 9.00hod je dětem volně nabízeno několik druhů ovoce formou ovocné mísy ve třídách.
Informace o alergenech v potravinách, jejich značení a seznam jsou k dispozici ke stažení zde.

 

AKTUALITY

 

 

paní učitelky ze třídy Berušek děkují za finanční dary, které poskytli někteří rodiče na didaktické pomůcky a hračky, děkujeme za papíry na kreslení a opravu herních prvků, maminkám ze Soviček děkujeme za pomoc při úklidu zahrady na konci prázdnin, mamince Markétky a Verunky za pomoc při šití peřinek

 


Berušky zvou rodiče a děti na "Dýňovou slavnost"

na čtvrtek 11.10. od 16.00 hodin na zahradě školky.

 

"Soví dýňová party" proběhne v pondělí 15.10 od 16.00 hodin na zahradě školky

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci

SPONZOŘI

Staňte se sponzorem naší MŠ
Pokud se chcete stát naším sponzorem a být uveden zde, domluvte si schůzku s paní ředitelkou. tel.+420544210882