naše projekty...

Projekt ŠKOLNÍ ASISTENT II. od 1.6.2019 do 30.5.2021
je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

 

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL v letech 2015/2020
je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ od 1.1.2017 do 31.12.2019
Projekt je realizován ve spolupráci se všemi MŠ zřizovanými Statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a dále se čtyřmi organizacemi neformálního charakteru předškolního vzdělávání. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech

AKTUALITY

 

 

 Ředitelka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace stanovuje po dohodě se zřizovatelem provoz o vánočních prázdninách takto:

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12 2019 do 3.1.2020.

Provoz začíná 6.1.2020

  

 

V úterý 10.12. navštíví děti ze třídy Soviček knihovnu na Staré Osadě - Vánoční tradice

 

VE STŘEDU 11.12. ZVOU DĚTI ZE TŘÍDY SOVIČEK NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ A 

MINIMUZIKÁL -

POHÁDKA Z ČERTÍ ŠKOLY

 

Vánoční besídka třídy Sluníček proběhne 4.12.2019

12.12. JDOU DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK DO KNIHOVNY NA VELKOPAVLOVICKÉ - VÁNOCE V KNIHOVNĚ

13.12. pojedou děti ze třídy Sluníček na vánoční výstavu

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY BERUŠEK PROBĚHNE VE STŘEDU 11.12.

 

Děkujeme tatínkovi Michala P. a babičce Kryštofa M. za aktivní účast ve vánočním programu třídy Sluníček!

 

 

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPONZORSKÉ DARY!!! PENÍZE ZŮSTÁVAJÍ VE TŘÍDÁCH NA VYBAVENÍ HRAČKAMI A POMŮCKAMI.

VELICE SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME!!!