naše projekty...

Projekt ŠKOLNÍ ASISTENT II. od 1.6.2019 do 30.5.2021
je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

 

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL v letech 2015/2020
je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ od 1.1.2017 do 31.12.2019
Projekt je realizován ve spolupráci se všemi MŠ zřizovanými Statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a dále se čtyřmi organizacemi neformálního charakteru předškolního vzdělávání. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech

AKTUALITY

 

 

 Ředitelka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace stanovuje po dohodě se zřizovatelem provoz o vánočních prázdninách takto:

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12 2019 do 3.1.2020.

Provoz začíná 6.1.2020

  

 

V úterý 10.12. navštíví děti ze třídy Soviček knihovnu na Staré Osadě - Vánoční tradice

 

VE STŘEDU 11.12. ZVOU DĚTI ZE TŘÍDY SOVIČEK NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ A 

MINIMUZIKÁL -

POHÁDKA Z ČERTÍ ŠKOLY

 

Vánoční besídka třídy Sluníček proběhne 4.12.2019

12.12. JDOU DĚTI ZE TŘÍDY SLUNÍČEK DO KNIHOVNY NA VELKOPAVLOVICKÉ - VÁNOCE V KNIHOVNĚ

13.12. pojedou děti ze třídy Sluníček na vánoční výstavu

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA TŘÍDY BERUŠEK PROBĚHNE VE STŘEDU 11.12.

 

Děkujeme tatínkovi Anety T. ze třídy Sluníček za spoustu sponzorských darů!

Děkujeme mamince Patricka V. ze třídy Sluníček za materiály k tvoření!

Děkujeme tatínkovi Ondráška S. ze třídy Soviček za sponzorské dary! 

Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli s hrabáním listí na zahradě!

 

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPONZORSKÉ DARY!!! PENÍZE ZŮSTÁVAJÍ VE TŘÍDÁCH NA VYBAVENÍ HRAČKAMI A POMŮCKAMI.

VELICE SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME!!!