podpora pred po unie

 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II je spolufinancován Evropskou unií.

Více info ZDE.

 

Projekt ŠKOLNÍ ASISTENT II. od 1.6.2019 do 30.5.2021
je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

 

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL probíhal v letech 2015/2020
je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ probíhal od 1.1.2017 do 31.12.2019
Projekt je realizován ve spolupráci se všemi MŠ zřizovanými Statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a dále se čtyřmi organizacemi neformálního charakteru předškolního vzdělávání. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech

Projekt RODIČE VÍTÁNI - spolupráce s rodinou, zapojení rodičů do každodenních činností v MŠ

Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - seznámení dětí s českou i zahraniční dětskou literaturou, návštěva knihoven 

Projekt MRKVIČKA - program s ekologickým zaměřením

Projekt SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - rozvoj tělesné zdatnosti nejmenších dětí

 Projekt SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA - kultura stravování, kvalita jídla a místo jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování, vytvoření školní zelinářské zahrady

               

 

 

AKTUALITY

 

 

MŠ Prušánecká přijme do nově zřizovaného pracoviště kvalifikované učitele/ky.  Nabídky se strukturovaným životopisem posílejte do konce května na e mail MŠ. 

 

V souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání rozhodla ředitelka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace o vracení úplaty za předškolní vzdělávání takto: úplata za předškolní vzdělávání při uzavření MŠ po celý měsíc, bude v plné výši vracena na účet zákonných zástupců vždy do 15. následujícího měsíce. V případě zahájení provozu MŠ pro všechny přihlášené děti, bude vracena poměrná část. O výši poměrné části budou zákonní zástupci informováni na stránkách MŠ.

 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace, v období měsíce července a srpna takto:

provoz se od 1.7.2021 do 31.8.2021 přerušuje

úplata se v tomto termínu nevybírá, případný přeplatek bude vrácen do 15. následujícího měsíce

 

 

 

 

 

 

 

Projekt skutečně zdravá škola