naše projekty...

Projekt ŠKOLNÍ ASISTENT II. od 1.6.2019 do 30.5.2021
je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

 

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL v letech 2015/2020
je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ od 1.1.2017 do 31.12.2019
Projekt je realizován ve spolupráci se všemi MŠ zřizovanými Statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a dále se čtyřmi organizacemi neformálního charakteru předškolního vzdělávání. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech

AKTUALITY

 

Schůze Spolku rodičů pozvánka

  

 

 

Vážení rodiče, po schůzi Spolku rodičů  proběhnou schůzky ve třídách. Prosíme bez dětí, stačí přítomnost jednoho zákonného zástupce.

Děkujeme

 

ve středu 18.9. přivítáme v naší školce pana Ševčíka z divadla Radost s pohádkou "O červené Karkulce"