podpora pred po unie

 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II je spolufinancován Evropskou unií.

Více info ZDE.

Projekt ŠKOLNÍ ASISTENT II. od 1.6.2019 do 30.5.2021
je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

 

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL v letech 2015/2020
je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ od 1.1.2017 do 31.12.2019
Projekt je realizován ve spolupráci se všemi MŠ zřizovanými Statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a dále se čtyřmi organizacemi neformálního charakteru předškolního vzdělávání. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech

Projekt RODIČE VÍTÁNI - spolupráce s rodinou, zapojení rodičů do každodenních činností v MŠ

Projekt CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - seznámení dětí s českou i zahraniční dětskou literaturou, návštěva knihoven 

Projekt MRKVIČKA - program s ekologickým zaměřením

Projekt SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - rozvoj tělesné zdatnosti nejmenších dětí