naše projekty...

Projekt ŠKOLNÍ ASISTENT od 1.7.2017 do 30.6.2019
je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

 

Projekt PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL v letech 2015/2020
je financován Evropským sociálním fondem v ČR a státním rozpočtem ČR. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech.

Projekt ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ od 1.1.2017 do 31.12.2019
Projekt je realizován ve spolupráci se všemi MŠ zřizovanými Statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a dále se čtyřmi organizacemi neformálního charakteru předškolního vzdělávání. 

Podrobnější informace o projektu naleznete v přiložených dokumentech

AKTUALITY

 

 

moc děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili první společné brigády na školní zahradě


 

 

 

12.12. zvou děti ze Sluníček na "Čertovskou besídku"

13.12. pojedou děti ze třídy Sluníček vlakem do Rajhradu na vánoční výstavu

 13.12. zvou děti ze Soviček na vánoční muzikál "Andělské perníčky"

18.11. zvou děti ze třídy Berušek na vánoční pohádku "Jak zvířátka našla domov"

14.12. pojedou děti ze třídy Soviček na prohlídku "vánočního" Brna

19.12. pojedou děti ze třídy Soviček na výstavu Betlémů

 Upozorňujeme, že provoz MŠ bude po vánočních svátcích obnoven 3.1.2018.

Vzhledem k volným dnům v ZŠ bude 3. a 4. ledna provoz omezen na dvě třídy (Sluníčka a Berušky) a nebude možné vyzvednout

oběd s sebou, prosíme o případné odhlášení!

 

 

SPONZOŘI

Staňte se sponzorem naší MŠ
Pokud se chcete stát naším sponzorem a být uveden zde, domluvte si schůzku s paní ředitelkou. tel.+420544210882