Vedoucí školní kuchyně: Renata Raffa

pro veřejnost přítomna každý čtvrtek od 6.30 hod do 17.00 hod

 

Jídelníček

je k dispozici ke stažení zde.

 

Cena stravného pro děti ve školním roce 2014/15

 • u dětí 3-6 letých svačina 8,-Kč; oběd 16,- Kč; odpolední svačina 8,-Kč
  celkem 32,-Kč
 • u dětí s odkladem školní docházky 6-7 letých svačina 9,-Kč; oběd 18,-Kč; svačina 9,-Kč
  celkem 36,- kč

 

Platba stravného se děje bezhotovostně do 10.dne v měsíci, podrobně viz. školní řád

 • BÚ 6862920297/0100
 • Variabilní symbol určuje vedoucí školní jídelny. Je vždy uveden na rozpisu stravného pro příslušný měsíc.
 • Přeplatky za stravné se automaticky odečítají v následujícím měsíci ze záloh. Konečné vyúčtování se děje v období hlavních prázdnin.

 

Přihlašování a odhlašování stravování

 • Podrobná pravidla viz. školní řád
 • Přihlašování nebo odhlašování ze školního stravování je možné 24 hodin předem.
 • Uzavírání stravování se děje vždy ve 13.00 hod
 • Aktualizaci docházky lze provést záznamem do sešitu v šatnách dětí nebo formou sms zprávy na mobilní telefon ŠK.
 • Neodhlášené obědy je možno první den odebrat do vlastních nádob od 11.00 hod do 11.30 hod u vchodu do školní kuchyně a další dny je nutné obědy odhlásit zákonným zástupcem dítěte
 • Pokud obědy nejsou odhlášeny další dny hradí zákonný zástupce cenu stravného v plné výši viz vyhláška č. 107/2005Sb., 107/2008Sb., č.463/2011Sb. o školním stravování.

 

Stravování dětí

Spotřeba potravin je měsíčně vyhodnocována podle spotřebního koše a je porovnávána s doporučenými denními dávkami pro děti a dospělé dle vyhlášky č.48/1993Sb.
Děti mají po celý den volně přístupné neslazené nápoje, od rána do 9.00hod je dětem volně nabízeno několik druhů ovoce formou ovocné mísy ve třídách.
Rovněž bývají často podávány mléčné výrobky, které jsou cenově dotovány Ministerstvem zdravotnictví ČR a fondy EU.
Informace o alergenech v potravinách, jejich značení a seznam jsou k dispozici ke stažení zde.

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ŘÁD
v aktuálním znění je k dispozici ke stažení na webových stránkách


 ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA
Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
formulář je k dispozici ke stažení níže

SPONZOŘI

Staňte se sponzorem naší MŠ
Pokud se chcete stát naším sponzorem a být uveden zde, domluvte si schůzku s paní ředitelkou. tel.+42054421082