Vedoucí školní kuchyně: Renata Raffa

dotazy na telefonním čísle +420 736 626 370

 

Jídelníček

je k dispozici ke stažení zde.

 

Cena stravného pro děti ve školním roce 2017/18

 • u dětí 3-6 letých svačina 8,-Kč; oběd 16,- Kč; odpolední svačina 8,-Kč
  celkem 32,-Kč
 • u dětí s odkladem školní docházky 6-7 letých svačina 9,-Kč; oběd 18,-Kč; svačina 9,-Kč
  celkem 36,- kč

 

Platba stravného se děje bezhotovostně do 10.dne v měsíci, podrobně viz. školní řád

 • BÚ 6862920297/0100
 • Variabilní symbol určuje vedoucí školní jídelny. Je vždy uveden na rozpisu stravného pro příslušný měsíc.
 • Přeplatky za stravné se automaticky odečítají v následujícím měsíci ze záloh. Konečné vyúčtování se děje v období hlavních prázdnin.

 

Přihlašování a odhlašování stravování

 • Podrobná pravidla viz. školní řád
 • Přihlašování nebo odhlašování ze školního stravování je možné 24 hodin předem.
 • Uzavírání stravování se děje vždy ve 13.00 hod
 • Aktualizaci docházky lze provést záznamem do sešitu v šatnách dětí nebo formou sms zprávy na mobilní telefon ŠK.
 • Neodhlášené obědy je možno první den odebrat do vlastních nádob od 11.00 hod do 11.30 hod u vchodu do školní kuchyně a další dny je nutné obědy odhlásit zákonným zástupcem dítěte
 • Pokud obědy nejsou odhlášeny další dny hradí zákonný zástupce cenu stravného v plné výši viz vyhláška č. 107/2005Sb., 107/2008Sb., č.463/2011Sb. o školním stravování.

 

Stravování dětí

Spotřeba potravin je měsíčně vyhodnocována podle spotřebního koše a je porovnávána s doporučenými denními dávkami pro děti a dospělé dle vyhlášky č.48/1993Sb.
Děti mají po celý den volně přístupné neslazené nápoje, od rána do 9.00hod je dětem volně nabízeno několik druhů ovoce formou ovocné mísy ve třídách.
Rovněž bývají často podávány mléčné výrobky, které jsou cenově dotovány Ministerstvem zdravotnictví ČR a fondy EU.
Informace o alergenech v potravinách, jejich značení a seznam jsou k dispozici ke stažení zde.

 

AKTUALITY

 JARNÍ BESÍDKA
VLAŠTOVEK proběhne
22.května 2018 od 16:00 hodin
zveme vás k jarnímu
posezení s pohádkou


 PLANETÁRIUM
u nás v MŠ v úterý 29.května 2018
od 8:00 hodin


 30.května 2018 jedeme na výlet
do Náměště nad Oslavou
za pohádkou "Princ Bajaja"
návrat do MŠ na oběd


 Zveme všechny děti a rodiče
na slavnostní
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
v úterý 12.června od 16:00 hodin
na školní zahradě


PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ
2.7.-4.7.2018   6:45-16:30
 9.7.-13.7.2018   6:45-16:30
16.7.-31.8.2018 bude MŠ uzavřena


PROVOZ MŠ
pro školní rok 2018/2019
začíná 3.9.2018

 

 

SPONZOŘI

Staňte se sponzorem naší MŠ
Pokud se chcete stát naším sponzorem a být uveden zde, domluvte si schůzku s paní ředitelkou. tel.+420544210882