2016/05  Jarní chvilka ve třídě Vlaštoviček za účasti rodičů.