Vedoucí školní kuchyně: Martina Brabcová

dotazy na telefonním čísle +420 736 626 370

 

Jídelníček

je k dispozici ke stažení zde.

 

 Školné platí děti 3 - 5 let .......................................................600,- Kč měsíčně

Cena stravného pro děti ve školním roce 2021/22

 • u dětí 3-6 letých .....................................................38,- Kč/den...........měsíčně 800,- Kč
 • u dětí s odkladem školní docházky.........................42,- Kč/den..........měsíčně  900,- Kč

Výše úplaty pro školní rok 2021/22 byla stanovena na částku 600,- Kč měsíčně

 

Platba stravného se děje bezhotovostně do 15.dne v měsíci, podrobně viz. školní řád

 • BÚ 6862920297/0100
 • Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 2x ročně, k 31.1.2022 a k 31.8.2022 nebo během školního roku v případě ukončení školní docházky.

 

Přihlašování a odhlašování stravování

 • Podrobná pravidla viz. školní řád
 • Povinností rodičů je přihlásit dítě ke stravování po nemoci a to den před nástupem do MŠ do 13.00 hodin.!
 • Přihlašování nebo odhlašování ze školního stravování je možné 24 hodin předem.
 • Uzavírání stravování se děje vždy ve 13.00 hod
 • Aktualizaci docházky lze provést záznamem do sešitu v šatnách dětí nebo formou sms zprávy na mobilní telefon ŠK.
 • Neodhlášené obědy je možno první den odebrat do vlastních nádob od 11.15 hod do 11.30 hod u vchodu do školní kuchyně a další dny je nutné obědy odhlásit zákonným zástupcem dítěte
 • Pokud obědy nejsou odhlášeny další dny hradí zákonný zástupce cenu stravného v plné výši viz vyhláška č. 107/2005Sb., 107/2008Sb., č.463/2011Sb. o školním stravování.

 

Stravování dětí

Spotřeba potravin je měsíčně vyhodnocována podle spotřebního koše a je porovnávána s doporučenými denními dávkami pro děti a dospělé dle vyhlášky č.48/1993Sb.
Děti mají po celý den volně přístupné neslazené nápoje, od rána do 9.00 hod je dětem volně nabízeno několik druhů ovoce formou ovocné mísy ve třídách.
Informace o alergenech v potravinách, jejich značení a seznam jsou k dispozici ke stažení zde.

 

AKTUALITY

 

 

 

Vážení rodiče,

v šátnách je k dispozici letáček s odkazem na přihlášení dítěte na podzimní bruslení a zimní lyžování.

Předplavecký kurz bude probíhat od 5.10. V letošním roce máme k dispozici dvě skupiny po dvaceti dětech. Přihlášené děti budou ve skupině dle věku od nejstaršího po nejmladší. Prosím tedy o přihlášení do pondělí 27.9. - 16.15. hodin. Následně vám budou zaslány podrobné informace a přidělen variabilní symbol k platbě.

 

V pondělí 27.9. bude od 8.00 uzavřen vchod u rampy. Ostatní informace najdete v šatnách. Děkujeme za pochopení.

 

  Přihláška

 Informační povinnost

 

Projekt "Skutečně zdravá škola" najdete v sekci projekty.

 

 

 

 

Projekt skutečně zdravá škola