AKTUALITY

 

 

MŠ Prušánecká přijme do nově zřizovaného pracoviště kvalifikované učitele/ky.  Nabídky se strukturovaným životopisem posílejte do konce května na e mail MŠ. 

 

V souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání rozhodla ředitelka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace o vracení úplaty za předškolní vzdělávání takto: úplata za předškolní vzdělávání při uzavření MŠ po celý měsíc, bude v plné výši vracena na účet zákonných zástupců vždy do 15. následujícího měsíce. V případě zahájení provozu MŠ pro všechny přihlášené děti, bude vracena poměrná část. O výši poměrné části budou zákonní zástupci informováni na stránkách MŠ.

 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka mateřské školy o provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace, v období měsíce července a srpna takto:

provoz se od 1.7.2021 do 31.8.2021 přerušuje

úplata se v tomto termínu nevybírá, případný přeplatek bude vrácen do 15. následujícího měsíce

 

 

 

 

 

 

 

Projekt skutečně zdravá škola

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci