Aktuality v MŠ

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/24​​   

akce v MŠ:
15.2. - divadlo ve školce
28.2. a 29.2. planetárium ve školce
17.4. - divadlo ve školce

WEBINÁŘE A SEMINÁŘE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST

19. 2. 2024− od 17 do 19 hodinMgr. Lenka Bínová (webinář)
27. 2. 2024− od 17 do 19 hodinPhDr. Miloslava Svobodová (webinář)
12. 3. 2024− od 17 do 19 hodinMgr. Jiřina Bednářová (webinář)
18. 3. 2024− od 16 do 19 hodinMgr. Jiřina Bednářová (prezenční seminář)
26. 3. 2024– od 17 do 19 hodinMgr. Lenka Bínová (webinář) 

Závazná registrace bude probíhat od 22. 1. 2024 přes přístup „HOST“ (bez hesla) na webové stránce: map4.brno.cz.
Bližší informace ZDE.  

PROJEKT
MŠ Brno Prušánecká - Školní asistent

MŠ Brno Prušánecká - Školní asistent

Dokumenty ke stažení

Projekty

Spolupráce

Den v MŠ

Něco málo o nás

Mateřská škola, Prušánecká 8

Naše šestitřídní mateřská škola se nachází v Brně, v městské části Vinohrady. Tři třídy a školní kuchyni najdete na ulici Prušánecká 8, odloučené pracoviště je vybudováno v budově bývalé základní školy na ulici Bzenecká 23. U obou mateřských škol jsou vybudovány zahrady s několika herními prvky, pískovišti, ale především s vyvýšenými záhony, kde mají děti možnost pěstovat vlastní zeleninu a byliny. Na obou zahradách jsou vysázeny ovocné stromy a keře, příjemný stín poskytuje v letních měsících vzrostlá zeleň. V roce 2003 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu „Step by Step“ a pracuje podle programu pro předškolní vzdělávání „Začít spolu“. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

 "začít spolu"

Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

dozvědět se více

ŠVP-PV "Krok za krokem společně objevujeme svět" 

Jeho přílohou je i "Plán a realizace inkluzivního vzdělávání

dozvědět se více

Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci. Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu školky. Propojení školky a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí. Využíváme projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Jde o netradiční členění třídy do tzv. center aktivit. Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Učíme děti plánovat a řídit vlastní práci a přebírat za její výsledky odpovědnost. Podrobné informace o programu „Začít spolu“ najdete na stránkách www.zacitspolu.eu

JSME FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

MŠ Prušánecká

Den v MŠ

6.15 - 10.00

Volné hry a činnost v centrech aktivit. Ranní kruh a společné sdílení.

10.00 -12.00

Děje se na školní zahradě a v okolí MŠ, pobyt venku umožňuje poznávat okolí.

12.00 - 15.00

Hygiena, oběd, odpolední odpočinek až k postupné svačině.

15.00 - 16.15

Odpolední hry a činnosti Děti se samostatně rozhodují o činnosti. 

Vzělávací programy

Cílem a posláním Step by Step ČR a současně snahou naší mateřské školy je seznamovat pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu. Dále podporovat jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu, týmovou spolupráci a v neposlední řadě aktivní spolupráci s rodiči dětí. Poznatky a příklady dobré praxe předávat studentům pedagogické fakulty MU Brno.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

kUCHYNĚ

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

kultura stravování, kvalita jídla a místo jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování, vytvoření školní zelinářské zahrady

Dozvědět se více
Prušánecká 8, brno
+420 544 210 882
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.