AKTUALITY

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace, stanovuje po dohodě se zřizovatelem a dle zákona 561/2004 o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ letní prázdninový provoz ve školním roce 2018/19 takto:

22.7 - 26.7 2019    6.15 - 16.15

29.7 - 2.8.2019      6.15 - 16.15

Mateřská škola bude uzavřena od 1.7. do 19.7. a od 5.8. do 30.8. 2019

provoz ve školním roce 2019/20 začíná 2.9.2019

dáno na vědomí 25.4.2019 Zuzana Davidová, ředitelka MŠ

 

 

 

Další informace: provoz v jiné mateřské škole na Vinohradech bude zajištěn v termínu od 8. do 19.7.2019. V tuto chvíli mají učitelky ve třídách archy pro rodiče, na kterých bude uveden zájem o prázdninový provoz. Posléze budou volná místa nabídnuta případným zájemcům. Jakmile budeme vědět, kolik bude v každé mateřské škole volných míst, předáme zájemcům přihlášky. Bude stanoven termín pro přijímání přihlášek na letní provoz v dané mateřské škole. Dle kritérií, o kterých budete informováni, budou děti přijímány. O dalších termínech vás budeme informovat.

 

 

Zveme rodiče (nejen) předškoláků na "Rozloučení s předškoláky".

V úterý 21.5.2019 od 15.30 hodin

 

Blahopřejeme Kubovi ze Soviček ke zlaté medaili v běhu na "Olympiádě" mateřských škol v Brně ! Zúčastnili jsme se poprvé a hned máme zlato!!!

 

Děkujeme tatínkovi Zuzany N. za opravu dřevěných kostek ve třídě Sluníček

 


 

 

 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci

SPONZOŘI

Staňte se sponzorem naší MŠ
Pokud se chcete stát naším sponzorem a být uveden zde, domluvte si schůzku s paní ředitelkou. tel.+420544210882