PROJEKT
MŠ Brno Prušánecká - Školní asistent

MŠ Brno Prušánecká - Školní asistent

Dokumenty ke stažení

Projekty

Spolupráce

Den v MŠ

Něco málo o nás

Mateřská škola, Prušánecká 8

Naše šestitřídní mateřská škola se nachází v Brně, v městské části Vinohrady. Tři třídy a školní kuchyni najdete na ulici Prušánecká 8, odloučené pracoviště je vybudováno v budově bývalé základní školy na ulici Bzenecká 23. U obou mateřských škol jsou vybudovány zahrady s několika herními prvky, pískovišti, ale především s vyvýšenými záhony, kde mají děti možnost pěstovat vlastní zeleninu a byliny. Na obou zahradách jsou vysázeny ovocné stromy a keře, příjemný stín poskytuje v letních měsících vzrostlá zeleň. V roce 2003 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu „Step by Step“ a pracuje podle programu pro předškolní vzdělávání „Začít spolu“. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

 "začít spolu"

Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

dozvědět se více

ŠVP-PV "Krok za krokem společně objevujeme svět" 

Jeho přílohou je i "Plán a realizace inkluzivního vzdělávání

dozvědět se více

Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci. Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu školky. Propojení školky a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí. Využíváme projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Jde o netradiční členění třídy do tzv. center aktivit. Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Učíme děti plánovat a řídit vlastní práci a přebírat za její výsledky odpovědnost. Podrobné informace o programu „Začít spolu“ najdete na stránkách www.zacitspolu.eu

JSME FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

MŠ Prušánecká

Den v MŠ

6.15 - 10.00

Volné hry a činnost v centrech aktivit. Ranní kruh a společné sdílení.

10.00 -12.00

Děje se na školní zahradě a v okolí MŠ, pobyt venku umožňuje poznávat okolí.

12.00 - 15.00

Hygiena, oběd, odpolední odpočinek až k postupné svačině.

15.00 - 16.15

Odpolední hry a činnosti Děti se samostatně rozhodují o činnosti. 

Vzělávací programy

Cílem a posláním Step by Step ČR a současně snahou naší mateřské školy je seznamovat pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu. Dále podporovat jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu, týmovou spolupráci a v neposlední řadě aktivní spolupráci s rodiči dětí. Poznatky a příklady dobré praxe předávat studentům pedagogické fakulty MU Brno.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

kUCHYNĚ

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

kultura stravování, kvalita jídla a místo jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování, vytvoření školní zelinářské zahrady

Dozvědět se více
Prušánecká 8, brno
+420 544 210 882
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.