Vedoucí školní kuchyně: Martina Brabcová, dotazy na telefonním čísle +420 736 626 370  
Číslo slouží také k případnému odhlašování a přihlašování obědů - SMS
Jídelníček ve formátu PDF je k dispozici ke stažení ZDE  .

Cena stravného pro děti ve školním roce 2023/24
u dětí 3-6 letých 48,- Kč/den měsíčně 1 000,- Kč
u dětí s odkladem školní docházky 53,- Kč/den měsíčně  1100,- Kč


Výše úplaty pro školní rok 2023/24 byla stanovena na částku 700,- Kč měsíčně.
Platba stravného se děje bezhotovostně do 15.dne v měsíci, podrobně viz. školní řád BÚ 6862920297/0100
Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 2x ročně, k 31.1.2023 a k 31.8.2024 nebo během školního roku v případě ukončení školní docházky.
Přihlašování a odhlašování stravování. Podrobná pravidla viz. školní řád.
Povinností rodičů je přihlásit dítě ke stravování po nemoci a to den před nástupem do MŠ do 13.00 hodin.!
Přihlašování nebo odhlašování ze školního stravování je možné 24 hodin předem.
Uzavírání stravování se děje vždy ve 13.00 hod
Aktualizaci docházky lze provést záznamem do sešitu v šatnách dětí nebo formou SMS zprávy na mobilní telefon ŠK.
Neodhlášené obědy je možno první den odebrat do vlastních nádob od 11.30 hod do 11.45 hod. v budově, kterou dítě navštěvuje a další dny je nutné obědy odhlásit zákonným zástupcem dítěte.
Pokud obědy nejsou odhlášeny další dny hradí zákonný zástupce cenu stravného v plné výši viz vyhláška č. 107/2005Sb., 107/2008Sb., č.463/2011Sb. o školním stravování.
Stravování dětí
Spotřeba potravin je měsíčně vyhodnocována podle spotřebního koše a je porovnávána s doporučenými denními dávkami pro děti a dospělé dle vyhlášky č.48/1993Sb.
Děti mají po celý den volně přístupné neslazené nápoje, od rána do 9.00 hod je dětem volně nabízeno několik druhů ovoce formou ovocné mísy ve třídách.
Informace o alergenech v potravinách, jejich značení a seznam jsou k dispozici ke stažení zde.